Skład Samorządu Uczniowskiego


Wybory wkrótce :)

 


Opiekun Samorządu Ewa Hartman

 

Przewodniczący

 

Zastępca 

 

Skarbnik