Regulamin Wypożyczalni

 Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz pracownicy szkoły.

  1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
  2. Książki i inne materiały biblioteczne należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów bibliotecznych należy ją odkupić (bądź zwrócić inne o równej lub wyższej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
  4. Pod koniec roku szkolnego książki i inne materiały biblioteczne powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
  5. Absolwenci szkoły, uczniowie przechodzący do innych szkół i odchodzący ze szkoły nauczyciele zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Regulamin Czytelni

 Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

  1. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.
  2. Obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i spożywania posiłków.
  3. W czytelni należy zachować ciszę.
  4. Książki i czasopisma należy szanować.