Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

01-30 październik 2016

W październiku obchodziliśmy  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego tegoroczne hasło brzmiało : Biblioteki szkolne rządzą! Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 roku jako jeden dzień, a w 2008 roku obchody zostały wydłużone do całego października.

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych   przygotowaliśmynastępujące działania, których celem było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

Biblioteka zorganizowała z pomocą nauczycieli i wychowawców klas konkursy:

  1. „Konkurs pięknej litery. Piszemy swoje imię”
  2. „Najpiękniejsze zakładki do książek”
  3. „Mistrz głośnego czytania”
  4. „Dzień Postaci Bajkowej” - uczniowie przebierali się za postaci z bajek i znane postacie literackie.
  5. „Sztuka pisania listów!  Pisanie listów do ulubionego bohatera książkowego”
  6. Konkurs literacki na: - wierszyk, aforyzm, fraszkę: na temat książki , biblioteki, pisarza
  7. Konkurs plastyczny „Projekt okładki ulubionej książki lub Ilustracja do mojej ulubionej książki”
  8. Powstała także lista książek wybranych przez uczniów do zakupienia do biblioteki szkolnej w ramach projektu MEN „Książki naszych marzeń”

W organizację obchodów, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, oprócz nauczyciela bibliotekarza włączyli się: wychowawcy, poloniści, logopeda, nauczycielki języka angielskiego oraz Samorząd Szkolny. W październiku biblioteka szkolna zorganizowała dla wszystkich klas lekcje biblioteczne, na których poruszane były tematy znaczenia czytania w życiu człowieka i roli biblioteki szkolnej.


Anna Popowska