Projekt eTwinning

Tytuł: „Europe is my country” (X 2016 - VI 2017)

 

  Projekt ten trwać będzie przez cały rok szkolny czyli od października 2016 do początku czerwca 2017 roku. W tym czasie będziemy współpracować ze szkołami z dwóch krajów europejskich: Grecją i Hiszpanią. W projekcie biorą udział uczniowie klas czwartych naszej szkoły.

Wg przygotowanego planu przedstawimy następujące tematy:

  • Przedstawiamy się (do 30.10.2016r.)
  • Nasza szkoła (do 30.11.2016r.)

  • Nasze tradycje świąt Bożego Narodzenia( do 10.01.2017r.)

  • Nasze miasto (do 10.03.2017r.)

  • Nasze tradycje Wielkanocne (do 10.04.2017r.)

  • Nasz kraj-nasza ojczyzna (do 30.05.2017r.)

Powyższe tematy zostaną przygotowane jako prezentacje w programie Power Point,

krótkie filmy lub e-maile, planujemy również wykorzystywać przestrzeń TwinSpace.

 

  Koordynator projektu: Monika Kozakiewicz

 

C e r t y f i k a t

 

  

Projekt eTwinning

 

Tytuł: „ Christmas celebration around Europe” (listopad 2016 - styczeń 2017)

 

  Projekt ten trwać będzie od listopada 2016 do stycznia 2017 roku. W tym czasie będziemy współpracować ze szkołami z czterech krajów europejskich: Grecją, Hiszpanią, Francją i Rumunią oraz z dwoma szkołami w Polsce (w Olsztynie i Krzeszowie). W projekcie biorą udział przede wszystkim uczniowie klas czwartych naszej szkoły, ale w niektórych częściach będą brali udział inni uczniowie.

Nasz plan działań:

 

  • Listopad: przygotowujemy kartki świąteczne z życzeniami zapisanymi w dwóch językach: ojczystym(polskim) oraz angielskim. Kartki wysyłamy do krajów partnerskich pod koniec listopada, tak by dotarły w grudniu do szkół w w/w krajach. W tę część projektu zaangażowani będą uczniowie klas II – VI. Zdjęcia kartek świątecznych przygotowanych przez uczniów zostaną umieszczone na stronie projektu.

  • Grudzień: uczniowie śpiewają i nagrywają tradycyjna kolędę, która zostanie zaprezentowana na stronie projektu w przestrzeni Twinspace. W tę część zaangażowani zostaną uczniowie, którzy uczęszczają na kółko wokalne.

  • Grudzień: uczniowie uczą się życzeń w różnych językach (językach krajów partnerskich), następnie nagrywamy te życzenia i umieszczamy je na stronie projektu. W tę część zaangażowani będą uczniowie klas czwartych.

  • Grudzień/Styczeń: uczniowie przygotowują prezentację w PowerPoint ukazującą tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i umieszczają ją na stronie projektu. W tę część zaangażowani będą wybrani uczniowie klas szóstych.

 Koordynator projektu:

Monika Kozakiewicz

C e r t y f i k a t


  UWAGA!!!!

 Właśnie zakończyliśmy część pierwszą projektu „Christmas celebrations around Europe”: dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów klas II – VI udało nam się przygotować 104(!) kartki świąteczne, które właśnie wysłaliśmy do krajów i szkół partnerskich. Efekty naszej pracy prezentujemy poniżej: