Klasy terapeutyczne

Szkoła Podstawowa Nr 96

Wrocław ul. Krakowska 2

prowadzi zapisy do klasy III, IV, V i VII terapeutycznej

dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

na rok szkolny 2018/2019

Proszę o zapoznanie się i pobranie  następujących dokumentów.

I. Podanie o przyjęcie dziecka do klasy terapeutycznej

II. Szczegóły oferty

III.Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

IV. Opinia wychowawcy klasy

V. Regulamin klas terapeutycznych. Klasy 1-3

VI. Regulamin klas terapeutycznych. Klasy 4-8