Obiady

Listopad 2019

 

19 dni x 7 zł = 133 zł

 

Powyższą kwotę należy wpłacić do końca miesiąca przelewem na rachunek bankowy
Szkoły Podstawowej Nr 96, ul. Krakowska 2, 50-425 Wrocław

 

numer konta 14 1020 5226 0000 6402 0416 4422

 

w treści przelewu należy wpisać

OBIADY / miesiąc, którego dotyczy wpłata / nazwisko i imię dziecka / klasa


Każdą nieobecność ucznia na obiedzie (choroba, wycieczka, wcześniejsze wyjście z zajęć itp.) należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9:00 rano w sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu 71 798 68 77.
Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.