WRZESIEŃ 2020

18 dni x 7 zł = 126 zł


 Wskazaną kwotę należy wpłacić do 10-go dnia miesiąca przelewem

na rachunek bankowy 

Szkoły Podstawowej Nr 96, ul. Krakowska 2, 50-425 Wrocław

 numer konta 14 1020 5226 0000 6402 0416 4422

 w treści przelewu należy wpisać

OBIADY / miesiąc, którego dotyczy wpłata / nazwisko i imię dziecka / klasa

Każdą nieobecność ucznia na obiedzie (choroba, wycieczka, wcześniejsze wyjście z zajęć itp.) należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9:00 rano w sekretariacie Szkoły, mailowo: sekretariat.sp096@wroclawskaedukacja.pl
lub pod numerem telefonu 71 798 68 77.

Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

 

1. Deklaracja korzystania z posiłków w SP 96 we Wrocławiu (0,02 MB; DOCX)

2. Regulamin zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej (0,03 MB; DOCX)

3. Jadłospis - 28 września - 2 października 2020 (0,01 MB; DOCX)