Zebrania i konsultacje w I semestrze

 

 3 września 2020:

- 17.00 zebrania - oddział 0 i klasy 1-3

 

10 września 2020:

- 17.00 zebrania - klasy 4-8

 

5 listopada 2020:

- 17.00 zebrania - wszystkie oddziały

 

14 stycznia 2021:

- 17.00 zebrania - wszystkie oddziały