Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje w I semestrze

 

5 września 2019:

- 17.00 zebrania - oddział 0 i klasa I

 

12 września 2019:

- 17.00 zebrania - klasy II - VIII

 

14 listopada 2019:

- 17.00 zebrania - wszystkie oddziały

- 18.00 konsultacje

 

23 stycznia 2020:

- 17.00 zebrania - wszystkie oddziały

- 18.00 konsultacje