Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Leonida Teligi realizuje Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej od września 2017 roku jako jedyna szkoła podstawowa niebędąca częścią zespołu szkolno-przedszkolnego.

W pracę nad profilaktyką logopedyczną zaangażowani są wszyscy nasi nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele świetlicy.

 

Szczegółowe informacje o programie, jego idei i zasadach można znaleźć
na stronie Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
.