Egzamin ósmoklasisty


DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020/2021

ODBĘDZIE SIĘ W MAJU


25 MAJA - JĘZYK POLSKI - GODZ. 9.00

26 MAJA - MATEMATYKA - GODZ. 9.00

27 MAJA - JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 9.00

 

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

 

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/