Kliknięcie wybranej klauzuli informacyjnej spowoduje otwarcie lub pobranie dokumentu.

 

1) KLAUZULA INFORMACYJNA - EDUKACJA DZIECKA W PLACÓWCE (DOCX; 0,04 MB)

2) KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA PRACOWNIKA/NAUCZYCIELA (DOCX; 0,04 MB)

3) KLAUZULA INFORMACYJNA - KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA (DOCX; 0,04 MB)

4) KLAUZULA INFORMACYJNA - ZŁOŻENIE PISMA W PLACÓWCE (DOCX; 0,04 MB)

     KLAUZULA INFORMACYJNA - ZŁOŻENIE PISMA W PLACÓWCE_SKRÓCONA (DOCX; 0,04 MB)

5) KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWA NAJMU (DOCX; 0,04 MB)

6) KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING (DOCX; 0,04 MB)

7) KLAUZULA INFORMACYJNA - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (DOCX; 0,04 MB)

8) KLAUZULA INFORMACYJNA - STRONA WWW (DOCX; 0,04 MB)

9) KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAWARCIE UMOWY (DOCX; 0,04 MB)

10) KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (DOCX; 0,04 MB)

11) KLAUZULA INFORMACYJNA - WOLONTARIAT (DOCX; 0,04 MB)

12) KLAUZULA INFORMACYJNA - OPIEKUN WYCIECZKI (DOCX; 0,04 MB)

13) KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA (DOCX; 0,04 MB)

14) KLAUZULA INFORMACYJNA - ZFŚS (DOCX; 0,04 MB)

15) KLAUZULA INFORMACYJNA - ODBIÓR DZIECKA  Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (DOCX; 0,04 MB)

16) KLAUZULA INFORMACYJNA - ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY (DOCX; 0,04 MB)

17) KLAUZULA INFORMACYJNA - PÓŁKOLONIE (DOCX; 0,04 MB)

18) KLAUZULA INFORMACYJNA - PRAKTYKANCI (DOCX; 0,04 MB)

19) KLAUZULA INFORMACYJNA - FUNDUSZ ZDROWOTNY (DOCX; 0,04 MB)

20) KLAUZULA INFORMACYJNA - KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI (DOCX; 0,04 MB)

21) KLAUZULA INFORMACYJNA - OBOWIĄZEK SZKOLNY (DOCX; 0,04 MB)

22) KLAUZULA INFORMACYJNA - EWIDENCJA WEJŚĆ I WYJŚĆ (DOCX; 0,04 MB)

23) KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY (DOCX; 0,04 MB)

24) KLAUZULA INFORMACYJNA - ZATRUDNIONY NAUCZYCIEL (DOCX; 0,04 MB)

25) KLAUZULA INFORMACYJNA - STOPKA MAILOWA (DOCX; 0,04 MB)

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – TOMASZ GRZYBOWSKI

 

kontakt: inspektor@coreconsulting.pl