COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z prcedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej Nr 96 w czasie epidemii 

 

1. Procedury bezpieczeństwa

2. Wytyczne dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

3. Wytyczne dla rodziców uczniów klas I-III