Galeria

V Seminarium Samorządów Uczniowskich

28 marca przedstawiciele naszego Samorządu uczestniczyli w V Seminarium Samorządów Uczniowskich w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych. Dyskutowaliśmy o sposobach promowania czytelnictwa, wykonaliśmy plakat zachęcający do czytania i wymieniliśmy doświadczenia z innymi samorządami. Ewa Hartman

Ilość zdjęć: 5