Kadra

Renata Fluder

Funkcja: Dyrekcja

Dorota Czepiel

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych

Małgorzata Cegielska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Daciuk-Pietrzak

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Głaz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Monika Gondek

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Górka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Dorota Graboś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Grażyna Grochal

Funkcja: Bibliotekarz

Dorota Gwizdalska

Funkcja: Nauczyciel

Janusz Kamion

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Kasprzyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Danuta Kawa

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Kaźmierczak

Funkcja: Nauczyciel

Jerzy Koń

Funkcja: Nauczyciel

Monika Kozakiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marzena Krzemień

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Maciejewska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Misiąg

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Palot

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Sorek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Synal

Funkcja: Nauczyciel

Maria Szczeciak

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Szymoniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Krzysztof Śliwa

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Troczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Wiatrowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Wróbel

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edyta Cieślar

Funkcja: Pedagog

Ewa Hartman

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Małgorzata Hejna

Funkcja: Psycholog

Marta Lewandowska

Funkcja: Psycholog

Anna Łuczkiewicz-Traczyk

Funkcja: Pedagog