Kadra

Danuta Kawa

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dorota Czepiel

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych

Grażyna Grochal

Funkcja: Bibliotekarz

Małgorzata Cegielska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Mariola Malinowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Danuta Czarnowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Palot

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Dorota Graboś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jolanta Szymoniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Joanna Daciuk-Pietrzak

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Kasprzyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marzena Krzemień

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Wiatrowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Monika Kozakiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Maciejewska

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Gwizdalska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Łuczkiewicz-Traczyk

Funkcja: Pedagog

Bożena Troczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ewa Hartman

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

Zuzanna Górska-Buczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Tomasz Dulski

Funkcja: Nauczyciel

Janusz Kamion

Funkcja: Nauczyciel

Monika Gondek

Funkcja: Nauczyciel

Marta Ciechowicz

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Bożęcka

Funkcja: Nauczyciel

Anna Moc

Funkcja: Nauczyciel

Maria Szczeciak

Funkcja: Nauczyciel