Kadra

Danuta Kawa

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dorota Czepiel

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych

Grażyna Grochal

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Cegielska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Mariola Malinowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Danuta Czarnowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Małgorzata Palot

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Graboś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jolanta Szymoniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Daciuk-Pietrzak

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Kasprzyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Gabriela Królikowska-Łukowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marzena Krzemień

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Popowska

Funkcja: Nauczyciel


Anna Wiatrowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Monika Kozakiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Anna Maciejewska

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Gwizdalska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Łuczkiewicz-Traczyk

Funkcja: Pedagog

Bożena Troczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Hartman

Funkcja: Logopeda

Zuzanna Górska-Buczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Tomasz Dulski

Funkcja: Nauczyciel

Janusz Kamion

Funkcja: Nauczyciel