Kadra

Dorota Górka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski