Kadra

Agnieszka Wróbel

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie, Chemia, Biologia