Kadra

Jolanta Szymoniak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna