Kadra

Danuta Kawa

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia i społeczeństwo, Historia