Kadra

Danuta Kawa

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Historia i społeczeństwo