Kadra

Małgorzata Palot

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna