Zmiana organizacji pracy szkoły

Szanowni Państwo!

Jak Państwo wiedzą, decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone do świąt wielkanocnych. Praca nad realizacją podstawy programowej przebiega zdalnie, dlatego bardzo prosimy, aby na bieżąco korzystali Państwo z dziennika elektronicznego i byli w stałym kontakcie z wychowawcami. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości. Razem damy radę!

Pracownicy SP 96