Wznowienie działalności diagnostycznej poradni psychologiczno-pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 wznawia działalnośc diagnostyczną.

Źródło: strona internetowa PPP9

Szanowni Państwo,
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb. Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne wszystkim tym klientom, których wizyty przypadały w terminie 16.03-30.04.2020r, i nie odbyły się oraz w sprawach pilnych.

Pracownicy PPP nr 9 będą nadal udzielać Państwu wsparcia i pomocy niezbędnej w tym trudnym czasie także w sposób zdalny.

Wszystkie osoby umówione w terminie 16.03.-8.05.2020 prosimy o oczekiwanie na informacje z naszej strony, natomiast osoby umówione w innych terminach proszone są o kontakt z konkretnym specjalistą lub sekretariatem w celu potwierdzenia wizyty w Poradni. Od 11.05.2020 r., dla klientów nieumówionych wznawiamy rejestrację.

Zajęcia w ramach programu WWR odbywają się nadal zdalnie.