Procedury postępowania w czasie epidemii - oddział przedszkolny

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi postępowania w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do procedur bezpieczeństwa.