Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi postępowania w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu. Bardzo prosimy o zastosowanie się do procedur bezpieczeństwa.