Procedury bezpieczeństwa w trakcie egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie egzaminu ósmoklasisty.