Tutaj powinien być opis

Niebieska wstążka dla drzew we Wrocławiu

Od listopada 2019 roku realizowaliśmy projekt ekologiczno-czytelniczy "Niebieska wstążka dla drzewa we Wrocławiu". Na wszystkich przedmiotach nauczyciele wplatali drzewną tematykę, a uczniowie mierzyli, liczyli, czytali, szukali, ćwiczyli, budowali, rysowali, podpisywali, pisali haiku i robili mnóstwo rzeczy, aby jak najwięcej dowiedzieć się o drzewach i ich roli w ekosystemie miejskim. Do projektu wybraliśmy dwie rosnące przed szkołą robinie akacjowe, które w wyniku burzliwych negocjacji nazwaliśmy Drobinką i Liściastkiem, rodzeństwem Telinków. Uroczystość ozdobienia drzew niebieską wstążką planowaliśmy na marzec, ale z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju przenieśliśmy ją na czerwiec i przeprowadziliśmy w niezwykle kameralnym gronie według wytycznych sanitarnych. Ale udało się - drzewka mają imiona i ozdobę, a my obejrzeliśmy przepiękny taniec przygotowany przez nasze niezwykle utalentowane tancerki.