List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo,

na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zachęcamy do zapoznania się z jego listem skierowanym do rodziców uczniów dolnośląskich szkół.