Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo,

w trosce o uczniów naszej szkoły i zapewnienie im wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej informujemy, że  panie pedagog udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem dziennika Librus, przez telefon lub po umówieniu się na bezpośrednią rozmowę w szkole w następujących godzinach:


Pani  Edyta Cieślar

poniedziałek – 8.45-10.45

wtorek - 8.00-11.00

środa – 8.45-15.45

czwartek- 8.45-13. 45 i 14.45-16.45

piątek – 8.00-11.00


Pani Anna Łuczkiewicz-Traczyk

poniedziałek, wtorek, czwartek – 9. 00-13.00

środa – 9. 00-13. 30.

 

Pani Julita Warcholińska (psycholog)

zdalnie - poniedziałek, wtorek - 8.00-14.30

             piątek -12.00-14.30

stacjonarnie w szkole - poniedziałek i wtorek - 10.00-14.00.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas I- III

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia dla obcokrajowców, biofeedback odbywają się w szkole zgodnie z harmonogramem ustalonym od 1 września 2020 r.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas IV- VIII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla obcokrajowców, koła rozwijające zainteresowania uczniów odbywają się z wykorzystaniem platformy TEAMS lub w formie bezpośredniego kontaktu telefonicznego z nauczycielem.

Istnieje możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i terapii biofeedback w szkole, o ile rodzic/opiekun przyprowadzi ucznia do szkoły, a następnie odbierze go po zakończonych zajęciach.

Niezależnie od wszelkich zaproponowanych form wsparcia wychowawcy, tutorzy oraz dyrekcja – wszyscy jesteśmy gotowi na miarę naszych możliwości nieść pomoc uczniom doświadczającym trudności i problemów.

Także pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 przy ul. Krakowskiej są do dyspozycji Państwa - służą doradztwem i wsparciem.

 

Renata Fluder

dyrektor szkoły